“ Cine moare înainte să moară, nu mai moare când moare.”

Descopera-te !

Câteva cărți deosebite pe care le recomand cu căldură;

Le puteți vedea pe siteul Editurii PROXIMA MUNDI :

Transformări planetare 2012-2030 -- Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele) ,

Pământul se trezește: Profetii 2012-2030 (Sal Rachele și Fondatorii) ,

Viața la Frontiera Cunoașterii (Sal Rachele) ,

Conexiunea Lyra/Pământ (Brad Johnson și Conștiița Colectivă a Sufletelor Lirane) ,

Conectarea cu Acturienii (David Miller) ,

Istoria reală a Pământului (Sal Rachele) .miercuri, 30 martie 2011

Mesagerii - "Solteris"


Solteris, prieteni! Acesta este salutul nostru către Geea şi mai ales către voi, civilizaţia Kamor. Vom începe prin a explica aceste cuvinte într-adevăr necunoscute - mai concret, încă nerostite. De altfel, ele aparţin limbajului universal, de aceea adevărata lor rezonanţă este mentală, deci valabilă atât la nivel de cuvânt, cât şi la nivel de imagine. Solteris, într-o traducere mai apropiată de limbajul terestru, înseamnă "Lumină pe Geea!", sensul său mai complet fiind acela al reconectării planetei Geea la sistemul informaţional universal, ceea ce pentru început înseamnă conectarea sa cu Soarele, steaua Centrală al cărui nume este RA. Această conectare s-a încercat să fie realizată în diferite epoci, prin piramidele egiptene care astăzi aşteaptă încă să fie folosite. Dar să o luăm cu începutul. În evoluţia oricărui sistem, prima şi ultima fază este aceea a unităţii, a întregului. Din steaua centrală se desprind planetele care, ulterior, după o etapă de evoluţie particulară, revin la a fi coordonate de pe aceasta. Piramidele sunt dispozitive care folosesc la concentrarea unor câmpuri de forţă prin care se poate realiza recepţia şi emisia informaţională. Sunt folosite pe mai multe planete, dintre care şi pe Marte (Vamfim, în limbaj universal), punerea lor în funcţiune putându-se face numai atunci când nivelul de cunoaştere şi vibraţie al civilizaţiei terestre o va permite, altminteri ar apare un şoc care ar duce la autodistrugere. Intrăm aici într-o conjunctură pe care o vom explica mai târziu, referitor la eşuarea acestor încercări de conectare care, însă, nu se datorează omului. Pe scurt, aceasta este semnificaţia cuvântului "Solteris", conectarea la sistemul informaţional universal depinzând însă de schimbarea de civilizaţie, deci de acest Apocalips.
Probabil că vă întrebaţi la ce vă pot folosi aceste date, dar răspunsul urmează să şi-l dea fiecare. Importantă este cunoaşterea lor, ca o deschidere de cerc care, la momentul potrivit, se va dezvălui de la sine. Nivelul vostru actual de înţelegere al comunicării universale ne opreşte să dăm mai multe explicaţii care, fără o anumită pregătire mentală, ar părea doar simple teorii, practic inaplicabile. Folosirea forţei mentale, într-o primă etapă, necesită trezirea, căci pentru a porni nu avem cum să o facem de acolo de unde vrem să ajungem, mai ales că adevărata cale şi-o construieşte fiecare în parte, căci oricâte date am transmite, ele nu pot fi folosite fără efortul fiecăruia dintre voi. De aceea, vă solicităm în primul rând răbdare, pentru a putea să reveniţi la cota zero, deci la normalitate, la bun simţ. Solteris!
*
Datoria noastră este ca această carte să nu fie un simplu îndrumător, ci un punct de plecare pe care fiecare dintre voi să-l poată continua, adaptându-l la propria-i cale. Tocmai de aceea ne adresăm în primul rând acelora care au descoperit minunata lume a Jurnalului, a responsabilităţii şi a sincerităţii, a autocunoaşterii la propriu. Această informaţie nu trebuie tratată analitic, mot-a-mot, ci sintetic, fiecare cititor fiind responsabil de sintezele şi interpretările pe care le realizează. De asemenea, este o carte în care factorul important este vibraţia susţinută de această manifestare informaţională, prezentată într-o formulă obişnuită. Deci, nu este o carte pentru cititori, ci pentru viitorii scriitori care se vor decide să pornească pe drumul sincerităţii, al revenirii la legalitate.
Stilul obişnuit de transmitere a informaţiei este, în general, extremist: autorii abordează realitatea fie la modul obiectiv, deci fără o implicare responsabilă, fie la modul sentimental, exteriorizându-şi trăirile la nivelul unor scenarii imaginare, oferind lucrări complete în care eventualii cititori să se afle pe post de beneficiari, de a fi cât de cât mulţumiţi de autor, dacă nu şi de subiectele tratate. Nu acesta este stilul de carte pe care-l propunem, sensul nefiind acela al unei imagini individuale, ci al unei imagini universale în care fiecare să-şi poată descoperi individualitatea. Este în primul rând o carte de iniţiere, de cota zero, în care încercăm să vă atragem atenţia asupra elementelor concrete ale manifestării, pentru a le putea înţelege şi controla implicit, simultaneitatea elementelor subtile putând fi abordată numai prin înţelegerea lucidă a prezentului, căci - aşa cum se spune - pentru a ajunge sus trebuie să pornim de jos, de fapt să continuăm.
Nu avem cum să ne adresăm unei anumite categorii sociale, chiar dacă societatea terestră este împărţită astfel, de aceea le cerem scuze oamenilor de ştiinţă, sperând că vor deveni şi de conştiinţă, pentru că nu le satisfacem obişnuinţele complicatului, ale unei exprimări abstracte şi cât mai elevate. În situaţia actuală, în care milioane de copii n-au ce mânca şi aproape o treime din populaţia Geei suferă la modul dramatic, lăsăm o astfel de echilibristică pe seama celor obişnuiţi cu ea, sensul limbajului real fiind revenirea la puterea cuvântului, deci la cuvântul mental. De aceea, atragem atenţia: cunoaşterea universală nu este o superştiinţă situată deasupra materialismului, ci este mult mai simplă. Legile Universale ale Principiului sunt extraordinar de banale, chiar dacă efectele lor în zona fizică de manifestare pot fi exprimate în integrale şi numere complexe, care nu reprezintă decât o versiune mai complicată a aceleiaşi realităţi, complicatul trădând în realitate neînţelegerea şi formarea blocajului mental. Să explicăm, deci, această formulare cu care v-aţi mai întâlnit în mesajele noastre. Blocajul mental este consecinţa unor obişnuinţe mentale sau a folosirii în mod tradiţional a unor forme mentale impuse prin educaţie. Aceste forme mentale au fost potrivite în momentul creării lor, însă sunt total depăşite în prezent, folosirea lor în continuare determinând rămânerea în urmă a omului cu câteva zeci de ani faţă de realitatea prezentului. Întreaga evoluţie tehnologică nu are cum să înlocuiască evoluţia entităţilor care, în cea mai mare parte, se află la un nivel primitiv. De aceea, atragem atenţia celor care au ajuns să-şi formeze un orgoliu din dezvoltarea tehnologică ca urmare a materialismului, să nu uite de consecinţe: de faptul că planeta se află într-o situaţie de degradare, de faptul că miliarde de entităţi sunt condamnate la moarte şi la o decădere continuă din clipa în care sau încarnat, de faptul că sistemul educaţional prezent îşi dă silinţa să răpească orice urmă de libertate, adaptând entitatea unui sistem depăşit, în loc ca aceia care se află în punctele de decizie să creeze un nou sistem, adaptat realităţii prezente a omului.
Aceste transmisii sunt numai un canal prin care ne facem datoria de a spune lucruri mai apropiate de realitatea voastră. Nu-i judecăm pe cei care nu se judecă, de altfel nu ar avea nici un sens, schimbarea neputând să o realizeze decât fiecare entitate, pentru ea însăşi, atunci când o va decide. Este un paradox că, într-adevăr, nimeni nu este de vină atunci când nu ştie, dar apoi totul depinde de el. Tocmai de aceea, facem apel la cei care nu ştiu să se judece să nu se grăbească, căci important nu este să fii bun, ci să decizi în permanenţă binele în armonie, în legalitate, atât pentru tine cât şi pentru cei cu care colaborezi. De aceea vom folosi un stil contradictoriu, al cărui sens este dinamica, pe de o parte pentru a da informaţii aşa-zis neobişnuite - dar normale pentru cei care se trezesc, iar pe de altă parte spre a da aspecte de aplicare a lor la modul cel mai firesc, cu exemple concrete susţinute de umor, căci umorul este una din cele mai pozitive laturi ale caracterului uman, care îi va ajuta să se trezească şi pe cei ce încă nu s-au trezit, dacă ei vor decide acest lucru...
Niciodată nu este prea târziu şi oricât de mult ar părea că este de făcut acum - nu este decât începutul. Ceea ce este necesar să fie cunoscut este sensul, iar odată înţeles acesta, libertatea aparţine fiecăruia. De aceea, nu ne propunem un scop, ci redescoperirea sensului universal al existenţei. Ne aflăm într-o perioadă de Apocalips, în care fiecare entitate trebuie să demonstreze ceea ce a acumulat într-un ciclu de 26 de mii de ani, practic în prezent evoluţia fiind o continuitate a acestor experienţe, pe care fiecare şi le cunoaşte, trebuind numai să şi le aducă aminte, căci deşi nu trebuie să ajungem nicăieri, pentru a putea merge sunt necesare cât mai multe puncte de reper reale.
Este surprinzător că, într-o epocă cosmică în care aparatele construite pe Geea explorează spaţiul sistemului Phydelia, majoritatea cunosc o realitate care se limitează doar la câţiva kilometri pătraţi din jurul casei lor. Pe această realitate ei îşi construiesc întreaga lor organizare mentală, deci, practic, pe ceva care de la o sută de kilometri depărtare este ca şi cum nici n-ar exista, aceasta fiind într-un fel drama a ceea ce înseamnă punctele de reper exterioare, lucru care a determinat blocajul mental. Acesta este alcătuit din mai multe blocuri de informaţie, deci scenarii, care se manifestă prin obişnuinţă, dar care în realitate pot fi schimbate prin implicarea creatoare a fiecăruia dintre voi. S-a ajuns aici ca o consecinţă a unei organizări statice. Orice proces universal evolutiv este dinamic, totul se mişcă, starea omului fiind aceea de trezire, deci de luciditate, de Fiu al Luminii.
Atunci când nu emiteţi voi lumina, automat lumina nu are de unde să fie. Bineînţeles că acest cuvânt este metaforic, fiind vorba în realitate de imaginaţie, de creaţie, de propria voastră libertate de a decide şi de bucuria de a trăi. V-aţi obişnuit să primiţi din exterior, dar nu aveţi cum să primiţi ceea ce aţi dori pentru că actualul sistem de organizare poate oferi entităţilor numai norme în relaţie cu ceilalţi, urmând ca propriile dorinţe ca şi propria-i datorie numai fiecare să şi le poată face, iar pentru ca acelea să fie reale, este necesară o schimbare de mentalitate, de concepţie asupra existenţei. Ca exemplu, la nivel social este vorba de înlocuirea verbului "a avea" cu verbul "a folosi". Bogăţia nu este pentru a fi bogaţi, ci pentru a fi sporită. Universalitatea poate fi redescoperită prin depăşirea structurilor mentale fixe, limitate, ceea ce nu se poate face decât creând şi înfăptuind în permanenţă, în armonie şi legalitate...
S-a ajuns astfel ca dinamica mentală să fie înlocuită cu excitaţia, pentru a face faţă stressului acestor structuri-bloc cu care v-aţi obişnuit. Pentru că, oricât ar vrea omul să stea, statica nu există - are loc involuţia sau evoluţia, starea de neutralitate fiind practic imposibilă. Ceea ce apare drept consecinţă în prezent este confundarea existenţei cu dimensiunea exterioară, lucru care nu este decât o manifestare a acesteia, deci care implicit poate fi controlat. Repetarea la infinit a acestor structuri de blocaj mental a determinat căutarea noului sau a evoluţiei în exterior, deci într-un plan de iluzie, de manifestare, care nu este decât o manifestare a creaţiei şi nicidecum o zonă de iniţiere a evoluţiei. Pentru a se ajunge aici, a fost necesar ca omul să se confunde cu manifestarea sa, deci cu corpul fizic, cu mediul, acesta neavând cum să mai fie controlat, ci numai acceptat. Ceea ce vă propunem este revenirea la normal, la capacitatea firească de a controla manifestarea, implicit continuând creaţia. Una dintre cele mai simple mantre sau realităţi universale este "Sunt ceea ce gândesc". În prezent gândirea fiind acceptată la un nivel general sau tradiţional, prin vehicularea aceloraşi forme mentale determinate prin tradiţie, moştenite de la o generaţie la alta, aceasta are drept consecinţă exteriorizarea omului şi, implicit, imposibilitatea libertăţii în afara structurilor mentale tradiţionale acceptate la nivel de concept. Dar aspectul esenţial în revenirea la cunoaşterea universală îl reprezintă spiritualizarea, deci interiorizarea, folosirea capacităţii mentale a entităţii, care în mod obişnuit a ajuns să fie doar latentă, deşi, mai sincer spus, într-un fel s-a convenit să se facă abstracţie de ea.
Practic, este o lege nescrisă, pentru că în afară de ceea ce este cunoscut oficial drept real, nu se spune şi ceea ce de fapt înlocuieşte sau blochează această obişnuinţă a concepţiilor. Tocmai de aceea schimbarea necesită răbdare, căci aşa cum au fost necesare eforturi pentru a ajunge în ilegalitate, la fel este necesar efortul fiecăruia de a reveni la legalitate, la raţiune, la bun simţ. Deşi raţiunea este un concept la modă, practica trădează neînţelegerea acestei noţiuni, practica însemnând, de fapt, viaţa fiecăruia, dominată azi de complexe, de emoţii, de limite, de neîncredere, de suferinţă şi dramă. Sunt lucruri pe care le cunoaşteţi, deci, ca o altă Lege, ceea ce cunoşti nu-ţi mai foloseşte, astfel încât pentru a putea merge mai departe este necesară revenirea la valorile dinamice universale, dar care necesită să sacrifici răul. Astăzi vă putem cere să sacrificaţi suferinţa, umilinţa, conceptele, limitele, pentru a putea înţelege binele. Ceea ce surprinde este faptul că binele, care este atât de firesc ca sens, pe majoritatea a oamenilor îi sperie. Într-adevăr, adaptarea la rău a atras după sine teama de a mai cunoaşte, acea imagine a reţinerii în faţa schimbării, de teamă să nu fie şi mai rău, când în realitate poate fi mai bine. Tocmai de aceea facem primul pas chiar dacă, voi uitând să vă judecaţi, vă dăm un nou motiv de judecată, pentru că suntem convinşi că nimeni dintre voi nu vrea să-şi încarce Karma sau destinul cu participarea indiferentă la autodistrugerea unei civilizaţii, la un holocaust planetar. Dar, aşa cum am mai spus, niciodată nu este prea târziu, iar dacă aceste rânduri ajung în faţa voastră, se datorează faptului că ştim că aceasta este şi dorinţa voastră, ca binele şi lumina să fie din nou posibile şi, într-adevăr, nu numai permanent, ci şi din ce în ce mai reale, mai actuale, mai dinamice. Deci curaj prieteni. Solteris!
*                                             *
            *
            Siy:
Aşa cum am spus, ne vom prezenta atunci când comunicăm. Numele meu este Siy, coordonez activitatea în zona centrului Bucureşti. În această zonă acţionează trei echipe extraterestre: două din constelaţia Andromeda şi una din constelaţia Aries (Berbecul).
Ne adresăm vouă, sperând că veţi înţelege necesitatea colaborării în prezent. Nu mai este mult până ce, prin creşterea vibraţiilor, vom ajunge în zona de mijloc a Apocalipsului, care este anul 1997. Pentru ca un oraş cum este Bucureştiul să poată face faţă acestei transformări, este necesară o ridicare a vibraţiilor, deci intrarea în rezonanţă cu vibraţia prezentului. Ca o simplă constatare, cu cât o fiinţă este mai agitată, cu atât este mai depărtată de prezent, tensiunea şi starea de stress care este resimţită fiind o consecinţă a acestui lucru. Vă atragem atenţia că pe teritoriul acestui oraş vom construi capitala planetei, pe care o vom numi Arkazamy, dar depinde numai de voi să vă îndreptaţi spre acest lucru sau să menţineţi starea de colapsare pe care o resimţiţi în prezent. Facem apel la sinceritate şi la bun simţ, căci totul depinde numai de fiecare.
Oameni, treziţi-vă! Nu vă mai lăsaţi hipnotizaţi de iluzii, de ceea ce nu există, reveniţi la existenţa reală, la Legile Armoniei Universale, pentru a vă putea regăsi şi înţelege adevărata valoare a lucrurilor şi a propriilor voastre manifestări. Nu este greu decât atunci când eşti împotrivă. Căutaţi adevărul în interior, manifestarea nu poate decât să vi-l confirme. Situaţia în care vă aflaţi depinde de fiecare gând luminos, de fiecare gest care este un real pas înainte, atât pentru cel care-l emite cât şi pentru cei din jurul său. Tradiţiile se manifestă prin vibraţii joase, lucru care ar trebui să fie evident la nivel de consecinţe. Ne adresăm celor lucizi, care nu se mulţumesc cu justificări, cu a copia sau a accepta, şi care, într-adevăr, mai au bunul simţ de a regăsi calea.
Aglomerările de tipul oraşelor mari sunt cele mai intense surse de vibraţii joase, care ameninţă să fie distruse prin ridicarea treptată a vibraţiilor, dacă nu se va reveni la legalitate, la normal, la legile simple şi clare ale existenţei. Vă spunem acest lucru nu ca să vă speriem sau ca o ameninţare, oricum nu mai este timp de aşa ceva, de impresii, de emoţii, de spectacol, ceea ce este esenţial în prezent fiind faptele. Un om poate spune că a ales binele când faptele sale confirmă acest lucru prin rezultatele, prin efectele pe care le aduc, atât asupra mediului, cât şi asupra celorlalte entităţi. Nu vă amăgiţi singuri. Trăiţi pentru că sunteţi, căci lăsându-vă purtaţi în virtutea unui curent social, cu ochii închişi, acceptând neplăcutul, vibraţiile joase ca pe o realitate, riscaţi la modul inconştient să treceţi pe lângă ceea ce este real în permanenţă, adică voi înşivă.
Informaţia pe care o dăm am pregătit-o prin revista ELTA, şi apariţia ei sub formă de carte reprezintă un pas înainte, astfel încât, dacă vreţi să ne cunoaşteţi mai bine, începeţi cu numărul 7 al revistei ELTA. Aici avem posibilitatea de a detalia şi de a puncta anumite aspecte ale realităţii universale, în funcţie de necesităţile şi nivelul de înţelegere pe care-l aveţi. Această dihotomie, cauzată de exprimarea în limbajul fizic prin pronumele Noi şi Voi, este un parametru al comunicării, dar nu al realităţii. Suntem la fel ca şi voi, chiar dacă diferiţi ca formă şi manifestare. Treziţi-vă fără să mai ierarhizaţi manifestarea, fără să ne consideraţi mai sus şi pe voi mai jos, acestea fiind numai manifestări. Dacă vreţi să vă regăsiţi, lăsaţi-vă călăuziţi de CHRIST, de divinitatea pe care o reprezintă fiecare, cu care una suntem, căci toţi sunt în UNUL şi UNUL este în toţi. Prin ceea ce facem, vă putem ajuta, dar nu putem face în locul vostru. Suntem prezenţi de trei ani de zile pe cerul capitalei Zonei Româneşti, care este Bucureştiul, şi nu ne mai ascundem pentru a vă lipsi de posibilitatea interpretării, justificărilor, îndoielilor, cu care aţi pierde timpul inutil. Timp oricum nu există, deşi teoria este la modă, şi puteţi verifica voi înşivă că suntem aici.
Suntem vizibili mai ales noaptea, navele noastre având formă de stele, ne puteţi deosebi prin luminile şi mişcarea pe care o realizăm atunci când vedem că sunteţi atenţi şi, într-adevăr, sinceri în dorinţa de a colabora. Consecinţele acţiunilor noastre se materializează prin scumpirea produselor alimentare, ca prim exemplu, alimentaţia fiind un parametru care trebuie reglementat pentru a putea fi în rezonanţă cu prezentul; continuând exagerările la acest nivel, riscaţi să munciţi numai pentru mâncare, mâncarea fiind doar un pas într-o transformare, sensul firesc fiind acela de a elimina elementele grosiere şi revenirea la energia cauzală, la care toţi aveţi acces prin respiraţie. Ar fi bine să înţeleagă cei care sunt în posturile de conducere, că o mentalitate tradiţională de redresare a sistemului economic - financiar - social, ca o copiere a diferitelor state ale civilizaţiilor terestre, este inutilă în Zona Românească. Aceasta este zona din care porneşte o nouă civilizaţie, deci zona cu vibraţia cea mai înaltă, datoria celor care administrează fiind aceea de a fi în concordanţă cu acest drum şi, practic, de a se trezi. Nu căutaţi să pară bine, ci să fie bine, şi aceasta nu se poate fără să înţelegeţi prezentul. Înlocuiţi sistemele educaţionale cu autoeducaţia, daţi celor ce sunt o informaţie utilă şi nu una teoretică, folosiţi ceea ce aveţi ca să vă puteţi îmbogăţi.
Ne facem datoria pentru ca voi să vă faceţi dorinţele, dar atragem atenţia că, prin ceea ce faceţi, nu aveţi dreptul să afectaţi alte planuri, civilizaţii sau regnuri, deci asumaţi-vă responsabilitatea de oameni, de divinităţi, de creatori, pentru a putea redescoperi existenţa. În participarea noastră la acest Apocalips suntem ajutaţi de civilizaţia sumeriană, civilizaţie care se află într-un plan paralel cu civilizaţia Kamor, cea în care vă aflaţi. Cu răbdare, tehnologia creată de ei şi care există în prezent pe Geea va fi repusă în funcţiune, dar pentru aceasta este necesar să aveţi o vibraţie suficient de înaltă ca să-i faceţi faţă. În Zona Românească există trei mari centre sumeriene: în Rarău, în Bucegi şi în zona Orşovei, zone de activitate intensă şi pentru noi.
Menţionăm, de asemenea, că România se află în zona a 3 - a din cele 7 zone în care este împărţită planeta, Rarăul fiind punctul de convergenţă al celor 5 subzone din care este formată aceasta, şi reprezentând Anahata Geei. Tehnologia sumeriană se referă la sisteme întregi de emiţătoare create pe bază de cristale uriaşe, de asemenea la laboratoare, sisteme de amplificare, de emisie şi recepţie a vibraţiilor cosmice. Spre deosebire de tehnologia terestră, care are la bază materia, această tehnologie are la bază vibraţia, legile universale, astfel încât orice aparat se autoreglează şi, implicit, cu cât este mai folosit, cu atât devine mai bun.
Ceea ce este necesar în prezent este o schimbare de polaritate pornind de la nivelul mental, până la nivelul obişnuit al manifestării, astfel încât decăderea să poată fi înlocuită cu construcţia unei noi civilizaţii. Facem apel, deci, la bun simţ. Orice proces în Univers depinde de decizia celui care se implică în realizarea sa. Omul este primul regn căruia i se poate cere responsabilitatea prin individualizare, celelalte regnuri aflându-se în armonie deoarece sunt coordonate de spirite grup.
În primii 28 de ani de la încarnare, sunteţi protejaţi de Saturn (Lepydon), apoi totul depinde de voi, şi ceea ce sunteţi ajutaţi să construiţi în prima perioadă trebuie să continuaţi apoi în afara acestui ajutor, la modul responsabil, ceea ce se poate constata că nu aţi realizat până în prezent. Lipsa responsabilităţii, a recunoaşterii legilor universale duce, după această perioadă, la decădere, suferinţă, îmbătrânire şi moarte, deci la deteriorarea fără sens a corpului fizic. Prin revenirea la parametrii universali, respectând legea, decăderea este exclusă, totul depinzând numai de ceea ce creează fiecare, astfel încât cei care au ales distrugerea, suferinţa, să se chinuie la modul sadic afectându-i şi pe ceilalţi. Ei vor trebui să renunţe la justificări şi vor fi nevoiţi să recunoască faptul că le place, altfel nu ar avea nici o justificare să continue aşa ceva mai ales în prezent, când pentru OM nu mai există restricţii faţă de cunoaşterea universală, faţă de ceea ce se numeşte metaforic "Deschiderea Lăcaşului Leilor", mai exact fiind vorba de revenirea la fluxul informaţional universal prin reconectarea Geei cu Ra, steaua centrală a sistemului Phydelia, cât şi cu celelalte planete, aceasta fiind etapa de perspectivă, în care vom folosi tehnologia pe care am prezentat-o mai devreme. Pe măsură ce vă veţi implica mai responsabil, vom da date concrete la acest nivel. Practic, în ceea ce facem este vorba de formarea unui nou sistem informaţional, în care informaţia de consum, lipsită de aplicabilitate, să poată fi înlocuită cu aspecte reale, universale. Suntem surprinşi că prin canalele informaţionale pe care le folosiţi (TV, radio, cărţi, presă scrisă etc), informaţia este 90% estetică, iar cea concretă cuprinde tot o dimensiune de efect, punându-l pe cel care o recepţionează în situaţia de a o accepta fără posibilitatea unei implicări dinamice.
Dacă până în 1982 era valabilă organizarea socială prin instituţii, omul fiind prezent ca o rotiţă în acest ansamblu, prin individualizare fiecare om trebuie să devină o instituţie, deci capabil de a face orice respectând şi folosind Legea. Soluţia acestei probleme de organizare socială depinde numai de OM, de fiecare în parte. Vă cerem, deci, să depăşiţi iluzia dependenţei de instituţii, căci numai trezindu-vă toate acestea vor putea fi regenerate şi, cât de cât, vor putea folosi apropierii de realitatea universală. Ne aflăm aici în faţa unui paradox: totul evoluează, dar nefiind sesizat sau cunoscut acest lucru la nivel instituţional. Lipsa de creativitate, de imaginaţie, de adaptare şi de înţelegere a acestor sisteme de organizare are drept consecinţă îndreptarea spre un colaps general. Realitatea există, nu poate fi oprită de dogme, teorii, fantezii filosofice sau religioase. Fiecare dintre acestea a fost bună la vremea ei, însă încăpăţânarea încremenirii în aceste forme în prezent este inutilă, astfel că este necesar în primul rând ca, prin informaţie reală, dinamică, universală, să puteţi să vă treziţi şi să vă asumaţi responsabilitatea faptelor voastre. Informaţia de consum cu care v-aţi obişnuit vă pune în situaţia de a recepţiona, de a accepta, de a participa doar cu rolul de spectatori ai existenţei, ascunzându-vă după atribute, cariere, concepte sau justificări puerile. Acţiunea Misiunii România simultan cu Deschiderea Lăcaşului Leilor determină, la nivel concret, apariţia unei informaţii din ce în ce mai dinamice, mai concrete, mai reale şi mai aplicabile.
Ce înseamnă schimbarea de polaritate la acest nivel? Este vorba de trecerea de la a accepta, la implicarea dinamică în propria voastră existenţă, descoperindu-vă şi deconspirându-vă de sub povara atâtor forme mentale care nu vă mai folosesc şi cărora le putem spune tradiţii. Nici un concept nu mai poate folosi astăzi omului în etapa de individualizare. Bineînţeles, trecerea de la iluzie la realitate se face treptat, până ce fiecare se va redescoperi pe el însuşi, responsabil şi firesc. Atunci veţi putea înţelege că ideea de grup, de cantitate, este un fals. Omul este mai presus de imaginea grupului. Dacă în diferite epoci forma de organizare socială a făcut ca entităţile coordonate de spirite-grup să formeze popoare, partide, sindicate, familii, etc., de aici încolo totul depinde numai de fiecare, de regăsirea firească a individualităţii în afara apartenenţei la vreun grup, fiecare redevenind asftel responsabil şi liber la modul absolut, prin cunoaşterea Legii şi continuarea creaţiei. Solteris!

Va urma

Sursa :  "Viata pe Geea"