“ Cine moare înainte să moară, nu mai moare când moare.”

Descopera-te !

Câteva cărți deosebite pe care le recomand cu căldură;

Le puteți vedea pe siteul Editurii PROXIMA MUNDI :

Transformări planetare 2012-2030 -- Mesaje de la Fondatori (Sal Rachele) ,

Pământul se trezește: Profetii 2012-2030 (Sal Rachele și Fondatorii) ,

Viața la Frontiera Cunoașterii (Sal Rachele) ,

Conexiunea Lyra/Pământ (Brad Johnson și Conștiița Colectivă a Sufletelor Lirane) ,

Conectarea cu Acturienii (David Miller) ,

Istoria reală a Pământului (Sal Rachele) .joi, 14 octombrie 2010

Copiii născuți în 2007 – Ultimii mari Uranieni


   Ei au nevoie de o educaţie plină de iubire, de încurajări şi protecţie. Părinţii trebuie să îi ajute să-şi cunoască potenţialul şi valoarea, să le cultive o nestrămutată încredere în sine. Cei născuţi în 2007 poartă marcajul conjuncţiei Destin-Uranus (mai ales cei din primele 3 luni ale anului), care este pecetea planetară a vieţii lor. Ei se vor simţi chemaţi să schimbe concepţiile, viziunea şi spiritul unei lumi aflate deja într-un proces de tranziţie. Sunt ultimii mari uranieni pe care îi dă omenirea - generaţia care face trecerea de la epoca Peştilor, la epoca Vărsătorului.

Convulsiile lor sufleteşti sunt remarcabile şi generatoare de transformări la nivelul destinului colectiv. Mulţi vor dori să se afle în primele rânduri ale unui val înnoitor al omenirii. Vor accepta foarte greu rigoarea unei religii şi îşi vor căuta propriile sensuri, trăindu-şi liber conştiinţa. Cu siguranţă vor fi incomozi - dar, mai mult, ei se vor simţi incomod într-o lume care ezită să se angajeze în transformare.

Aceşti copii pot avea uluitoare daruri psihice. Vor detecta uşor injustiţia - la care pot reacţiona violent sau, dacă sunt constrânşi, pot găsi mecanisme de eludare, pentru a se sustrage controlului (de care au oroare), folosindu-şi puterile în scopuri neoneste. Ca părinţi nu trebuie să-i suspectăm că vor face aceasta, dimpotrivă, să căutăm să le oferim un exemplu de iubire - ne vor compara în permanenţă cu ceilalţi şi mai ales vor urmări dacă există coerenţă între ceea ce spunem şi ceea ce facem. Exemplul personal va fi o cale de educare excelentă a acestei generaţii greu educabilă.

Suprasensibili, copii anului 2007 vor cere atenţie, dar şi delicateţe, din partea pedagogilor care se vor vedea depăşiţi de întrebările şi viziunile lor. Metodele pedagogice au nevoie de mai multă elasticitate şi o mai bună comunicare între profesor (devenit ghid, mentor) şi elev. Ţinuta morală este o condiţie a profesoratului pentru a reuşi cu viitorii adolescenţi, nativi ai acestui an.

Arta poate reprezenta pentru cei mai mulţi dintre ei o supapă de descărcare a tensiunilor şi o posibilitate de a se afla mai mult în intimitatea lumii lor, a percepţiilor lor cu totul speciale. Cei născuţi în a doua jumătate a anului 2007 poartă amprenta opoziţiei Destin-Saturn. Ei par să fie nativii care acceptă sacrificiul de sine, ca făcând parte inerentă din această lume.

Vor accepta probabil că nu pot fi înţeleşi de către semenii lor şi se vor retrage în muncă - cea mai potrivită formulă pentru ei. Diferenţa ce riscă să fie enormă între aspiraţie/viziune şi realitate/posibilităţi îi poate răni şi se pot trezi incapabili să se acomodeze unei lumi în schimbare, tulburată de noile sale tendinţe, dar încă insuficient conştientă de posibilităţile ei transformaţionale. Tocmai de aceea, munca reprezintă o soluţie prin care ei îşi pot aduce contribuţia explicit, trăind concret o fărâmă din visul la care aspiră.

Simţul umanităţii îi ajută să accepte că ei sunt unii dintre cei mulţi, chemaţi să lucreze, prin exemplul personal, la prefacerea lumii. Marea lor probă este smerenia. Dacă o vor îmbrăţişa - împotriva unei atitudini eroice de negare şi revoltă sau de abandonare defensivă - atunci spiritul lor îşi va găsi calea firească. Dar dacă îşi refuză locul pe care îl ocupă, considerându-l insignifiant, riscă să îşi tulbure şi mai mult sufletul.

Rebeliunile lor sunt menite să fie blânde, educatoare şi transformatoare, integrate unui curent generos, ce uneşte toate fiinţele umane. De aici si sentimentul apartenenţei la o mare familie - care este familia Pământ - şi de dizolvare a diferenţelor, a separării.

Copiii anului 2007, lipsiţi de o îndrumare corectă, riscă să fie marii degringolaţi. Cum ne pregătim noi pentru ei? Oferindu-le un cadru larg de înţelegere, dar mai ales fiind mai receptivi la mesajele pe care le transmit. D asemenea, lărgindu-ne orizontul - noi, adulţii care am creat lumea în care ei aterizează. Trebuie spus că nativii cu Destinul în Peşti au tendinţa de a absorbi mai mult influenţele din mediul lor, mai ales la nivel emoţional.

Ei sunt într-un fel dependenţi de aceste emoţii. Dacă interiorul fiinţei lor nu este armonios şi puternic, riscă să se lase dizolvaţi în curentele adesea divergente, fracturante, adoptate de grupurile în care se nasc (familie, societate). Tulburaţi şi fără un sens clar definit, îşi pot pierde identitatea, abandonându-se reveriilor, comodităţilor oferite de o viaţă lipsită de scop. Ei vor putea fi motivaţi, cultivându-li-se iubirea pentru tot ce înseamnă viaţă, menţinându-le atenţia îndreptată spre artă sau acţiuni de protecţie a mediului. Ei vor dori să salveze omenirea, contribuind alături de semeni.

Sentimentul, reconfortant pentru ei – cel al apartenenţei la un grup - este absolut necesar. Activişti prin vocaţie, vor simţi nevoia să îmbrăţişeze o cauză nobilă, care să servească omenirea. Rolul nostru este de a-i susţine permanent, fără să le slăbim încrederea în ei înşişi, fiind mereu alături de ei, atunci când dezamăgirile bat la uşă. Asta, deoarece aceşti copii nu vor înţelege de ce ceilalţi oameni nu văd viaţa ca şi ei, de ce lumea nu devine mai bună, de ce nu ne pasă de mediul în care trăim şi continuăm să-l infestăm. Dezgustul şi tristeţea care se pot instala riscă să îi demotiveze şi să le fure aspiraţia - în acest caz, ei pot cădea în melancolie, visare, îşi pot cultiva iluziile într-un turn de fildeş, în care se abandonează cu neglijenţă.

Anii în care Destinul traversează Peştii sunt perioadele în care noi putem căpăta o altă viziune de viaţă, atât de necesară pentru a înţelege aceşti copii, veniţi să o împlinească în cea mai generoasă formulă de expresie.

Întrebarea care se ridică nu este dacă ei vor face faţă menirii lor, ci dacă noi vom şti să le receptăm mesajul, astfel încât munca lor să nu fie în zadar. Ei ne pot sesiza o frumuseţe a vieţii pe care noi am uitat-o, o abnegaţie faţă de semeni pe care am respins-o din dorinţa de a ne simţi în siguranţă; ei vor activa un simţ al colectivităţii pe care nu ni l-am asumat, de teama dizolvării propriei identităţi în masa considerată amorfă, a omenirii. Dacă suntem dispuşi să ne remodelăm concepţiile, atunci aceşti copii vor găsi un teren fertil pentru o viziune de viaţă extrem de înaltă şi spirituală, ce îi poate reda omenirii frumuseţea interioară.

În 2025 vor trăi o conjuncţie care le acţionează conştiinţa Christică – sau, altfel spus, sufletul - întâlnirea Destin, Saturn, Neptun, la graniţa dintre Peşti şi Berbec. Precocitatea lor ne poate surprinde. Sau poate că nu. Va fi un prim moment de măsurare a forţelor lor. Simţul sacrificiului, al trăirii unei viziuni transpersonale, dorinţa de a experimenta viaţa în tot ce are ea mai subtil, aerat, serafic sau eteric va putea surmonta orice barieră a paradigmei materialiste pe care încă o mai poate avea omenirea.